Vysílací studio: 546 606 606
Dopravní linka: 546 220 220
PINK - A Million Dreams
Playlist
PINK
A Million Dreams
Právě vysílá:
Ondra Blaho
Rádio, které hraje...

VIDĚT BRNO

videt_brno_002_fb

VIDĚT BRNO!

Ostře a v celé své kráse. 

Symbolicky právě na Den dětí odstartovala „bojovkaHitrádia City Brno, Hvězdárny a planetária Brnooční ordinace Ocino!

Během měsíce června je pro vás připraveno sedm stanovišť se sedmi testy zraku. Zvládnete je všechny? Pokud ano, tak máte šanci vyhrát spoustu krásných cen včetně dvou 20.000,- poukazů na oční estetický zákrok v ordinaci Ocino!

Stáhněte si mapu i soutěžní kartu a až zvládnete poslední test, nechte soutěžní kartu na Hvězdárně. 
Dostanete se do slosování o hlavní ceny. 

 mapa ke stažení zde:
vystrizek_mapa

Č.1 Oční ordinace Ocino – Gajdošova 43, Brno

Č.2 Volejbalové kurty Lužánky - Kiosek na straně ulice Lužánecká

Č.3 Restaurace Zlatá Loď na Náměstí svobody

Č.4 TIC na Panenské ulici

Č.5 Hrad Špilberk

Č.6 Hitrádio City Brno – Pavilon Morava BVV

Č.7 Hvězdárna a planetárium Brno Kraví hora

Soutěžní karta ke stažení zde:
videt_brno_hraci_karta_300dpi

Slavnostní vyhlášení proběhne v rámci zábavného odpoledne plné soutěží, her a promítání pro účastníky soutěže, které proběhne 26.června ve 14:00 na Kraví hoře. 

Soutěžní formulář

Ochrana osobních údajů:

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČO: 276 04 942, se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11148 (dále jen „organizátor“).

  1. Definice
  1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu mají účastníci soutěže možnost získat výhru, tzn. za celou dobu trvání soutěže 1 výhra 1x týdně.

III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání Hitrádia City, na internetových stránkách www.hitradiocitybrno.cz, to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., po dobu 30 dní. Provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádia City je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 12000, IČ: 267 65 586.

  1. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případné vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, telefonního čísla. U výherců soutěže je zpracovávána rovněž adresa. Pokud si účastnící soutěže přejí, mohou organizátorovi sdělit rovněž věk, město a e-mailovou adresu. Tyto nepovinné údaje budou zpracovávány za účelem komfortnější komunikace s výhercem, komfortnější identifikace výherce a za účelem zasílaní obchodních sdělení o nových soutěžích. Organizátor zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže manuálně i elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu pět (5) let po skončení soutěže. Zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím pověřených zpracovatelů – tj. pořadatele a společnosti RADIOHOUSE s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ:034 97 313.
  2. Poskytnutí osobních údajů je nevyhnutné pro účast v soutěži.
  3. Organizátor soutěže si vyhrazuje zpracovávané osobní údaje využít rovněž pro účely přímého marketingu po dobu původního zpracovávání osobních údajů.
  4. Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména a města v rozhlasovém vysílání Hitrádia City a také snímků, zvukových a obrazových záznamů, pro účely propagace, může tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu gdpr@hitradio.cz. Zpracování na základě souhlasu bude prováděno po dobu 1 roku.
  5. Účastník má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav- zejména se může jednat o blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Účastník má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má účastník podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřad na ochranu osobních údajů.
  6. Účastník soutěže vyplněním registračního formuláře soutěže rovněž uděluje svůj souhlas s využitím jeho elektronické adresy k šíření obchodních sdělení organizátora (tj. pro občasné nabízení zboží a služeb organizátora) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. bude mít účastník možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím jeho elektronického kontaktu zasláním informace o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace organizátorem nadále zasílány, a to na elektronickou adresu organizátora uvedenou v elektronické poště (v každém zaslaném obchodním sdělení).