Vysílací studio: 546 606 606
Dopravní linka: 800 100 366 (zdarma)
LABRINTH & EMELI SANDÉ - Beneath Your Beautiful
Playlist
LABRINTH & EMELI SANDÉ
Beneath Your Beautiful
Právě vysílá:
Dáda Kopečková
Víkend na Hitrádiu City

Jižanská drakiáda

8.10.2016 v Biotopu v Kámárově jsme vyráběli a pouštěli draky, dlabali dýně a perfektně se bavili!